• Naslovnica
 • O nama
 • Program
 • Fotogalerija
 • Dokumenti
 • Kontakt
 

br. posjeta

 

 


Pristup informacijama

Registri i baze podataka Vrtić vodi e-upise, pristup ima ovlaštena osoba Pristup informacijama i ponovna uporaba informacija Dječji vrtić “Bregunica”, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. Informacije o radu Vrtića putem službene web stranice Vrtića:

 • informacije o ustroju Vrtića

 • informacije o aktivnostima Vrtića

 • informacije o izvorima financiranja Vrtića

 • informacije o upisima

 • informacije o programima

 • informacije o dokumentima, javnoj nabavi i zapošljavanju 

 • informacije o lokacijama i kontaktima

2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, davanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju Službenik za informiranje


ODLUKA_O_IMENOVANJU_SLUZBENIKA_ZA_INFORMIRANJE.pdf


ZAHTJEV_ZA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.pdf


Visina naknade za pristup informacijama

 

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama)